+90 546 942 87 47
info@turcode.com
Finans Yönetimi Modülü Özellikleri
 • İnternet üzerinden günlük TCMB kurlarının otomatik olarak indirilmesi
 • Günlük kur girişleri olmaması durumunda hiçbir işlemin yapılmaması ile ilgili kontroller
 • Arbitraj işlemlerinin çok kolay bir şekilde yapılabilmesi
 • Gider tipleri tanımları sayesinde giderlerin maliyet merkezi bazında tanımlı hesap kodları ile muhasebeleştirilmesi, hataların azalması
 • Giderlerin maliyet merkezleri bazında dağıtılabilmesi için şablonlanlartanımlanabilmesi, rutin işlerin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi
 • TL ve yabancı para biriminden sınırsız sayıda kasa kartı ve bu kasalarla ilgili tüm nakit yönetimi, banka, çek, senet, cari ve muhasebe modülleri ile tam entegrasyon
 • Kasa modülünden stopajlı işlemlerin yapılabilmesi, serbest meslek makbuzu girişleri
 • TL ve yabancı para biriminden banka hesapları açılması ve bu hesaplara ilişkin tüm hareketlerin takibi ve raporlanması, kasa, çek, senet, cari ve muhasebe modülleri ile tam entegrasyon
 • Çek-Senet modülü ile yerel ve yabancı para birimlerinden alınan ve verilen çeklerin tarihçeleri ile beraber tüm hareketlerinin takibi, banka, kasa, cari ve muhasebe modülleri ile tam entegrasyon
 • Yerli ve yabancı para birimlerinden tüm cari hareketlerin takibi ve raporlanması, satınalma, satış, çek, senet, banka, kasa ve muhasebe modülleri ile tam entegrasyon
 • İşlem dövizi bazında cari hesap ekstresi ve mizanı
 • Tek tuşla cari bakiye ve hareket bilgilerine ve oradan da hareketleri oluşturan esas belgelere kolayca ulaşabilme imkani
 • Eski Vadeliler Öncelikli, Yeni Vadeliler Öncelikli, Küçükten Büyüğe (Tutar), Büyükten Küçüğe (Tutar) yöntemlerini destekleyen Çoklu Borç Kapatma ve Tahsilat Yedirme servisi ile otomatik borç alacak eşleştirmesi veya Tekli Boç Kapatma servisi ile her borç veya alacağın kullanıcı tarafından tek tek yapılabilebilmesi veya bu iki yöntemin beraber kullanılarak kapatma yapılabilmesi
 • Vade farkı, Ortalama Vade Günleri ve Bakiye Yaşlandırma raporları
 • Yapılacak Tahsilatlar ve Ödemelerin çok boyutlu analiz yapılmasına olanak veren esnek raporlama altyapısı, sistemde olmayan ileriye dönük ödeme ve tahsilatların tanımlanabilmesi ve bu raporlara dahil edilebilmesi
 • Mutabakat mektupları basılabilir
 • Açık yapısı sayesinde istenildiği takdirde bankalarla online entegrasyon (MT940 vb gibi)
 • Firma disiplinine göre tanımlanmış risklerin; bakiye yaşlandırma, risk takibi gibi raporlarda listelenmesi.
 • Günlük, haftalık, aylık ve cari grubu bazında hepsinin tek bir ekrandan takibini sağlayan tahsilat icmal raporunun sistemden alınabilmesi. Yine aynı ekranda bunun yüzdesel olarak gösterilmesi.
 • Fatura kalemi bazında sabit vade tarihi veya taksitlere bölünmüş vade tarihi tanımları yapılabilir ve buna istinaden finansal raporların alınabilir.
 • Nakit akım tablosu ile tek ekrandan carilerin vadelere göre dağılımı, beklenen ödemelerin, gerçekleşen ödemelerin, beklenen tahsilatların, gerçekleşen tahsilatların, bunların birbiri arasında yüzdesel sapmalarının, planlanan tahsilat ve ödemelerin tanımlanması gerektiğinde buna bekleyen satınalma ve satış siparişlerininde dahil edilebilmesi işlemleri.
 • Çek durumları analizi ile çeklerin istenilen formatta guruplanıp gösterilmesi. Çeklere ait gerçekleşen tüm işlemlerin tek bir ekrandan gösterilmesi ve istenildiğinde tek tuşla detaylara ulaşma imkanı.