+90 546 942 87 47
info@turcode.com
Sahadan Hızlı Veri Toplama Sistemi Modülü Özellikleri

Üretim planlama departmanı tarafından açılan iş emirlerinin zamanında kapatılıyor olması üretim takibi açısından çok önemlidir.

Üretim sahasındaki faaliyetlerin geri bildirimlerinin alınabilmesi için el terminali, kiosk, tablet bilgisayar veya PC üzerinde çalışan uygulamalar geliştirilebilmektedir. Standart arayüzlerin yanı sıra işletmelere özel arayüzler geliştirilerek üretim teyit kayıtları toplanabilmektedir.

Operatörlerin kullanacağı arayüzler, üretim sahasındaki fiziki şartlar, yapılan işlemlerin özellikleri ve operatörlerin çalışma koşulları gözetilerek tasarlanır. Üretim teyit işlemleri bir iş emrine istinaden yapılır. Operatörlerin İş emirlerine iliştirilmiş ( aslen reçete ürün ağacına iliştirilmiş) dokümanlara (çizim, yönerge, talimat vb gibi) erişimi sağlanarak güncel bilgilerle üretim yapması sağlanır.

Özellikle metal ve makina sektöründe 3D yazılım kullanarak çizilen parçaların üretiminin yapıldığı işletmelerde kiosk kullanımı öyle bir avantaj sunmaktadır. Kiosklar üzerine 3D programların ücretsiz gözlem(viewer) yazılımları yüklenebilmektedir. Böylece operatörler de parçaların 3 boyutlu halini görebiliyor olmaktadırlar.

 

Kazanımlar

 
  • Şeffaf Üretim Süreçleri
  • Tam İşlem ve Sipariş Belgeleri
  • Gerçek Zamanlı Sipariş Süreci
  • Artan İşlem Kararlılığı
  • Planlama ve Maliyetlendirme için Ayrıntılı Veriler
  • Ve daha fazlası…
 

Diğer taraftan operasyon sıraları gözetilerek bir önceki iş istasyonunda kapatılan miktardan daha fazla miktarda üretim teyidi verilmesine izin verilmeyerek yanlış veri girişinin önüne geçilebilmektedir. Kiosk kullanıldığı durumlarda kiosk ile entegre edilebilecek kart okuma sistemleri ile operatörler tanınacak ve sadece o operatörlere atanmış iş emirlerini görmesi ve sadece o iş emirlerine teyit verilebilmesi sağlanacaktır.

Üretim sahasında her iş istasyonu için bir kiosk konulmasına gerek olmayabilir. Bazı durumlarda bir birlerine yakın iş istasyonlarında çalışan operatörlerin ortak kullanımı için bir kiosk kullanımı sağlanabilir. Böylece maliyet tasarrufu sağlanacaktır.

Bir iş emri ile ilgili birden fazla operatörün çalıştığı durumlar olabilir. İş emri kapatılırken gerçekte çalışmış olan operatörlerin isimleri girilebilir. Diğer önemli bir konu da bir vardiyada bitirilemeyen işlerdir. Bu gibi bir durumda sadece çalışan operatörlerin isimleri girilebilir. Ayrıca bu gibi durumlar için istenirse üretim miktarı yerine üretim yüzdesi girilmesi de sağlanabilir. Böylece üretimin ilerleme durumu kayıt altına alınmış olur.

Eğer kiosk kullanılırsa ve operatör kartları kullanılırsa bu durumda operatör işe başlamadan önce kartını takarak işi başlatırlar. Turcode ERP, işin başlangıç saatini kayıt altına alır. Kartını alıp işi tamamlamak üzere çalışmaya gider. Üretim tamamlanınca tekrar kartını takar ve işlemi bitirir. Turcode ERP, tamamlanma zamanını da kayıt eder. Böylece gerçekte üretim için harcanan süre kayıt altına alınmış olur.