+90 546 942 87 47
info@turcode.com
Muhasebe Yönetimi Modülü Özellikleri

Diğer önemli özellikler;

Resmi Muhasebe öncesinde kapsamlı bir kontrol katmanı oluşturan Geçici Muhasebe avantajı, tüm işlemlerde desteklenen Yerel Para Birimi, Firma Dövizi, İşlem Dövizi, Cari Döviz zenginliği, tüm muhasebe kayıtlarında maliyet merkezi seçeneği, Günlük, Haftalık, Aylık, Yıllık fiş ve yevmiye numaralama ile anında ve sonradan entegrasyon seçenekleri, kur farkı servisleri ve muhasebe hareket tipleri adı verilen, fatura tiplerinin muhasebe entegrasyon esnekliği gibi zengin altyapılara sahiptir.

 • Personele avans girilebilmesi ve bu avansın gerektiğinde ileriye dönük taksitlendirilerek ilgili puantaj ayında otomatik kesinti kaleminin oluşturulabilmesi
 • Personel eğitimlerinin detaylı bir şekilde tanımlanarak eğitim planlarının oluşturabilmesi ve bu planlarının takibi ve yonetiminin yapılabilmesi
 • Özel sigorta poliçelerinin personel bazında girilebilmesi ve ileriye dönük taksitlendirilerek aylık sigorta mutabakatlarının yapılabilmesi.
 • Personel İzinlerinin detay olarak girilebilmesi, raporlanabilmesi ve bordro hesabı ile entegrasyonu
 • İşyeri bazında; SSK kalemleri, çalışma saatleri, departman ve kıdem tazminatı parametrelerinin tanımlanabilmesi
 • İşyeri bazında tahakkuk aktarılacak muhasebe veritabının seçilebilmesi
 • İşyeri bazında yıllık indirim/teşvik, gelir vergisi muafiyet, damga vergisi muafiyet tanımlarının yapılabilmesi
 • Seçilen ödeme ve kesinti kalemlerinden bordro tiplerinin oluşturulabilmesi ve bordrounun bu şablonlar ile bordro hesaplatılabilmesi
 • Ödeme ve kesinti kalemlerine muhasebe hesap kodu ve maliyet merkezl kodu tanımlanarak oluşturulan yevmiye şablonları ile bölge bazında muhasebe tahakkuklarının oluşturulabilmesi.
 • Bordro hesaplarında kullanılmak üzere yasal ve şirketiçi olmak üzere çocuk yardımı tanımları yapılabilmesi
 • Personel kartında kullanılan 4 adet farklı işten ayrılma nedenleri tanımı kullanıcı tarafıdan yapılabilmesi
 • Tanımlanmış olan fazla mesai parametrelerine göre personel bazında fazla mesai takibinin yapılabilmesi ve personel puantajları ile entegrasyonunun yapılabilmesi
 • Kıdem ve İhbar tazminatı parametreleri girilerek işyeri ve personel bazında kıdem ihbar tazminat/yük raporlarının alınabilmesi
 • Personel kartlarında kullanılan görev kodlarının hiyerarşik olarak kullanıcı tarafından tanımlanabilmesi
 • İşyeri, Personel Türü, Sendikalı Olma durumu ve işe giriş tarihi kritlerlerine göre personellerin hak edecekleri izin günlerinin tanımlanabilmesi
 • Sınırsız sayıda ödeme/kesinti tanımının yapılabilmesi ve bunların doğrudan kullanıcı tarafından bordro hesabı ile raporlara otomatik olarak dahil edilebilmesi
 • Bordro hesabına işyeri, personel türü ve sandikalı olma durumlarına göre otomatik ödeme öndeğer tanımlarının yapılabilmesi
 • Resmi tatillerin sisteme tanımlanarak bu tatillerin bordro hesaplarına otomatik olarak yansıtılabilmesi
 • Sendika ve sendika kesinti tip ve oranların sisteme tanıtılabilmesi
 • Personel kartında kullanılan SSK İndirim kodlarının tanımlanabilmesi
 • SSK prim kalemlerinin kullanıcı tarafından tanımlanabilmesi
 • Yıl bazlı SSK tavan/taban larının tanımlanabilmesi
 • Taşeron firma ve bu firmalara ait kar oranlarının tanımlanabilmesi ve bu şekilde taşeron personel maliyet raporlarının hazırlanabilmesi
 • Yıl/Ay bazında gelir vergi dilimlerinin tanımlanabilmesi
 • Bankalara Otomatik Maaş/Avans ödeme talimatlarının gönderilebilmesi (Şu an: Akbank, Garanti, Teb, YKB için geçerli)
 • İstenilen Personel kritelerinde Toplu Maaş Artırmının otomatik olarak Yapılabilmesi ve Geri Alınabilmesi
 • Tamamen esnek kullanıcı tanımlı puantaj giriş ekranı ile kullanıcının istediği şekilde puantaj ekranını oluşturabilmesi, gerektiğinde excelden de buraya veri aktarabilmesi, personel, departman yada işyeri bazında bordro hesaplamalarını yapabilmesi
 • Personel Admin in veritabanı üzerinden kullanıcı yetkilendirme/yetki kaldırma işlemi yapılabilmesi
 • Personel Talep Formları modülü ile kullanıcıların yeni personel taleplerini sistem üzerinden tamamen parametrik olarak iletebilmesi ve onay akış sistemi imkanı.