+90 546 942 87 47
info@turcode.com
Turcode ERP Satış Yönetimi Modülü Yetenekleri

Diğer önemli özellikler;

Resmi Muhasebe öncesinde kapsamlı bir kontrol katmanı oluşturan Geçici Muhasebe avantajı, tüm işlemlerde desteklenen Yerel Para Birimi, Firma Dövizi, İşlem Dövizi, Cari Döviz zenginliği, tüm muhasebe kayıtlarında maliyet merkezi seçeneği, Günlük, Haftalık, Aylık, Yıllık fiş ve yevmiye numaralama ile anında ve sonradan entegrasyon seçenekleri, kur farkı servisleri ve muhasebe hareket tipleri adı verilen, fatura tiplerinin muhasebe entegrasyon esnekliği gibi zengin altyapılara sahiptir.

 • Müşteri kartlarının pek çok özel gruplama seçeneği ile gruplanabilmesi ve satış raporlarının bu gruplara göre alınabilmesi
 • Satış temsilcileri tanımlanabilir ve bu satış temsilcileri müşterilerle eşleştirilebilir. Soğuk satış yapan şirketlerde preseller, sıcak satış yapan yerlerde plasiyer eşleştirmeleri ayrıca yapılabilir.
 • Birden fazla şubesi olan müşterilerin ana firma mantığında bir firmaya bağlanarak tüm satış, sevkiyat operasyonları ve parasal hareketleri sadece ana firmadan takip edilebilir.
 • Müşteri kartlarında, hesaplanma yöntemi firma disiplinine göre belirlenmiş toplam risk tutarı takip edilebilir ve bu riskleri oluşturan hareketlere doğrudan ulaşılabilir.
 • Müşterilere yerel para birimi, firma dövizi veya cari para birimi (cari ile mutabakat sağlanan para birimi) bazında risk limitleri tanımlanabilir. Müşteri siparişi girişi aşamasında riskin aşılması durumunda işlem durdurulabilir.
 • Müşteriler risk tiplerine göre gruplanabilir ve bu risk tiplerinden istenilen tiplerdeki müşterilerle ilgili borç oluşturacak tüm işlemlerin durdurulması sağlanabilir.
 • Periyodlara bağlı olarak, günlük, haftalık, aylık, dönemlik veya yıllık satış fiyat listeleri istenilen para birimi bazında oluşturulabilir ve stoklarla eşleştirilebilir.
 • Oluşturulan fiyat listeleri satış tipleri ile veya doğrudan müşteri ile eşleştirilebilir. Sipariş esnasında önce müşteriye tanımlı özel fiyatlar varsa o fiyat geçerli olur eğer özel fiyat yoksa satış tipine bağlı satış fiyatı geçerli olur.
 • Fiyat listelerinde maksimum yüzde sapma tanımlanarak fiyat listesinden farklı fiyatlarda düzenlenmiş sipariş satırları farklı renklerde gösterilebilir. Ayrıca yine fiyat listesinden farklı fiyatlarda düzenlenmiş faturalar ayrıca raporlanarak özel durumların analizi yapılabilir.
 • Tek tuşla siparişten irsaliye, irsaliyeden fatura veya siparişten irsaliyeli faturanın otomatik oluşturulabilmesi
 • Tek tuş ile bir satış operasyonundaki sipariş, irsaliye ve fatura belgelerine kolayca ulaşım.
 • Sipariş öncesinde müşteriye her türlü para biriminden teklif hazırlanabilmesi ve çıktı alınabilmesi
 • Henüz cari kartı açılmamış potansiyel müşterilere teklif düzenlenebilmesi, siparişin gerçekleşmesi durumunda potansiyel müşterinin çok kolay bir şekilde müşteri kartına dönüştürülebilmesi.
 • Tekliflerin sipariş aşamasına kadar ki tüm versiyonlarının takip edilmesi ve istenilen bir anda önceki versiyonlarının görüntülenebilmesi.
 • Müşteri tekliflerinde onay mekanizması kurulabilir ve onaylar program üzerinden verilebilir.
 • Müşteri tekliflerinde reçete eşleştirilmesi ile hızlı bir şekilde tahmini maliyet çıkartılabilir.
 • Tekliflerde stok bazında fiyatlandırmaya etki edecek fiyat özellikleri tanımlanıp bu özelliklerin tekliflerde seçilmesi sağlanabilir.
 • Kampanya modülü ile çok esnek kampanyalar tanımlanabilir.
 • Müşteri siparişlerinde onay mekanizması kurulabilir ve onaylar program üzerinden verilebilir.
 • Müşteri siparişlerinin aşamaları ve sevk miktarları irsaliyeler girildikçe otomatik olarak güncellenir.
 • Müşteri siparişinin herhangi bir satırı sipariş miktarını aşmayacak şekilde birden fazla irsaliye ile sevk edilebilir.
 • Kısmi sevk durumunda bulunan bir sipariş, devamı sevk edilmeyecekse program üzerinden kolaylıkla kapatılabilir.
 • Müşteri siparişlerinin değişik zamanlarda birden fazla irsaliye ile sevkiyatının yapılabilmesi
 • Ticari mallar için müşteri siparişi üzerinden doğrudan satınalma talebi oluşturulabilir.
 • Sevk edilecek siparişlerin biraraya getirilerek sevk araçlarının hacim ve sevkiyat puanları ile malzemelerin hacim ve sevkiyat puanları, stok miktarları dikkate alınarak sevkiyat planı oluşturulması ve bu sevkiyat planına bağlı olarak irsaliye düzenlenmesi mümkündür.
 • İhracat için gerekli paketleme ve yükleme bilgileri, çeki listesi hazırlayabilme ve dökümlerinin alınabilmesi
 • İsteğe bağlı olarak irsaliye kaydedilmesi ile beraber otomatik olarak dökümün yazıcıya gönderilmesi
 • İrsaliye ve fatura dökümlerinin şablonlar halinde kullanıcı tarafından tasarlanabilmesi, programatik geliştirmeye gerek kalmadan gümrüğe gidecek farklı dillerdeki dökümlerin alınabilmesi mümkün olmaktadır.
 • Müşteri siparişlerindeki durum bilgisi sayesinde üretim süreci haricinde(Üretim modülünde bunun ayrıca takibi yapılabilir) siparişin şu anda hangi şamada olduğunu takibi.
 • Not takibi modülü sayesinde müşterilerle ilgili notlar hazırlanıp. Bunun satışla ilgili müşteriye bağlı işlemler yapıldığında kullanıcıya bu notların gösterilmesi sağlanabilir.
 • Müşteri şikayetleri modülü ile bu şikayetler sisteme alınıp. Bunun belli satış temsilcisine veya ilgili kullanıcılara yönlendirilmesi sağlanabilir.
 • Bayi entegrasyonu için siparişin ve faturanın dijital ortamda dosya transferi yapılabilir.
 • Siparişlerin satış tipi bazında; farklı bir birim bazında kapanması sağlanabilir.
 • Sipariş irsaliye eşleştirme ve buna bağlı olarak siparişin kapatılması stoğu tarif eden boyutlardan bazıları kullanılarak sağlanabilir.
 • Satış bölgesi ile kullanıcılar eşleştirilerek kullanıcıların kendi satış bölgesine ait satış işlemleri yapması sağlanabilir.
 • Müşteri performans değerlendirmesi için çok dinamik kriter tanımları, dönemsel puanlama ve raporlamalar
 • Satış, iade ve tahsilat bilgilerinin tek ekranda raporlanabilmesi.