+90 546 942 87 47
info@turcode.com
Stok Yönetimi Modülü Özellikleri
 • Sınırsız sayıda tesis, depo ve stok tipi tanımı
 • Stok kartlarının birden fazla seçenekle istenirse hiyerarşik bir yapıda gruplanabilmesi
 • Herhangi bir çalışma anında tek tuşla stokların tüm detaylarına ulaşılabilmesine olanak veren Genel Stok Durumu servisi.
 • Renk, beden, desen gibi pekçok boyutla sahip stokların şablon ve boyut tanımları sayesinde çok dinamik bir şekilde tarif edilebilmesi ve stoklarının kontrol edilebilmesi mümkündür.
 • Hem boyutlarla takip edilen hem de klasik yöntemlerle takip edilen stok kartlarını tek bir ekrandan çok kolayca arayıp bulabilme
 • Stok kartlarının muhasebe entegrasyon hesap kodları stok kartı bazında tanımlanabileceği gibi malzeme sınıfı bazında da tanımlanabilmektedir.
 • Şirketin işleyişine göre parametrik bir şekilde istenilen deponun eksi stok çalışabilmesi
 • Stok kartlarında sınırsız sayıda birim çevrimi tanımı yapılabilmesi, birim çevrimlerinin katsayı ile değil bölen, bölünen şeklinde tarifi, böylece 0.33333… tanımlamak yerine 1/3 tanımlayarak birim dönüşümlerinde gerçek miktara ulaşım sağlanması
 • Farklı birimlerden satınalma, satış ve stok takibi yapılabilmesi
 • Parti/Lot/Batch takibi yapılabilmesi böylece geriye dönük mal izlenebilirliğinin sağlanması
 • Depo Adresi \ Raf tanımları ile raf takibi yapılabilmesi
 • Satınalma ve satış modülleri ile tam entegrasyon: Siparişe ilişkin mal alımlarında satınalma siparişinin, siparişe ilişkin müşteri sevkiyatlarında müşteri siparişi aşamasının otomatik güncellenmesi
 • FIFOHareketleri Ağırlıklı OrtalamaAğırlıklı Ortalama maliyet hesaplama yöntemlerini destekleyen maliyet modülü
 • Hammadde veya ticari mal temini esnasında katlanılan değişik satınalma giderlerin maliyetlere yansıtılması
 • Üretim ile ilgili giderlerin maliyet merkezi yapısı da kullanılarak dağıtım anahtarları ile dağıtılarak ürün maliyetlerine eklenmesi
 • Seri numaralı ve barkodlu takip altyapısı, stoklarda bulunan malzemelerin seri numarası bazında dökümü
 • Tekstil ve kablo sektörü gibi sektörlere özgü top bölme fonksiyonu
 • Sınırsız sayıda sayım dönemi tanımlanabilmesi, sayım sonuçlarının saklanıp eksik ve fazlaların ilgili stok hareketlerinin otomatik oluşturulması.
 • Tesis depo ve stok bazında minimum stok tanımlanabilme. Bu tanımlara göre otomatik talep oluşturma sistemi.
 • Stoğa ait sınırsız sayıda özellik tanımlanabilmesi ve bu tanımların diğer modüllerle entegre kullanılabilmesi.
 • Üretim kullanılmasa bile fason ve üretim ile ilgili işlemlerin etkin bir şekilde yapılması buna paralel olarak fasoncu bazında stokların takibi.
 • Malzeme karlılık raporu ile değişik kriterlere göre karlılıkların(En son alış fiyatına göre, ortalama alış fiyatına göre, maliyet fiyatına göre) gösterilmesi.